Successfully reported this slideshow.
We use your Verifieduser profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads.
БИЕ ДААЛТЫН АЖИЛ 2
Бие даалтын ажил хийх заавар
Энэ бие даалт нь дараах шаардлагыг хангасан байна. Бие даалт нь сонгосон с...
Зураг 2. Гарчгийг хэвжүүлэх.
Зураг 3. Гарчгийн жагсаалт оруулах.
Зураг 4. Хүснэгт болон зургийн жагсаалт оруулах.
Гарчиг хэсгийн дараа хүснэгт болон зургийн жагсаалт орж ирнэ. Энэ хэсгүүд...
Зураг 5. Хэвжүүлэлт.
4. Зураг, хүснэгт
Зураг, хүснэгттэй холбоотой зааврыг зураг 6-д дэлгэрэнгүй бичиж оруулсан бөгөөд али...
Зураг 6. Зураг, хүснэгтийг дугаарлах заавар.
5. Дүгнэлт, Ном зүй (Ашигласан материалын жагсаалт)
Дүгнэлт болон ашигласан м...
Зураг 6. Дүгнэлт, Ном зүй.
Зураг 7. Хуудас таслах.
Дүгнэлт нь 1
нүүр байна.
Бие даалтыг
дүгнэж, ач
холбогдол, үр
дүнг өөри...
2-р бие даалтын дугаар, сэдвүүд
Оюутны кодтой харгалзах бие даалтын сэдвийг сонгон авч рефератыг заасан зааврын
дагуу гүйц...
25. 3D Interfaces B151350091
26. Mobile Sensor B160200013
27. Принтер, 3D принтер B160200068
28. Сканнер, 3D сканнер /Shap...
53. CAD систем /Computer-aided design/ B161050200
54. CAM систем /Computer-aided model/ B161050201
55. Мультимедиа техноло...
80. RFID( radio frequency identification ) B161050353
81. Цахим мөнгө/Electronic money B161050362
82. GPS хэрэглээний сист...
104
. Хостинг үйлчилгээ/Hosting service/
Upcoming info
Loading in …5
×

Bie daaltiin ajil 2

3,047 views

Published on

Бие даалт 2

Published in: Education
 • Be the first to comment

Bie daaltiin ajil 2

 1. 1. БИЕ ДААЛТЫН АЖИЛ 2 Бие даалтын ажил хийх заавар Энэ бие даалт нь дараах шаардлагыг хангасан байна. Бие даалт нь сонгосон сэдвийн агуулгыг харуулах өнгө үзэмжтэй нүүр, гарчиг, оршил, сэдвийн дагуу дэд гарчгууд, зураг, хүснэгт, дүгнэлт, ашигласан материалын жагсаалтаас (ном зүй) бүтсэн байна. 1. Нүүр хуудас Энэ хэсэгт ШУТИС болон Салбар сургуулийн нэр, сэдэв, гүйцэтгэсэн оюутны нэр, код, шалгасан багшийн нэр, код болон бие даалтыг хийж гүйцэтгэсэн он байрлана (Зураг 1). Зураг 1. Нүүр хуудас. 2. Гарчиг Гарчиг бүрийг Home -> Styles -> Heading 1 эсвэл 2-г сонгож хэвжүүлээд (Зураг 2), Гарчиг хэсэгт бүх гарчгийн жагсаалтыг References -> Table of content ашиглан оруулна (Зураг 3).
 2. Зураг 2. Гарчгийг хэвжүүлэх. Зураг 3. Гарчгийн жагсаалт оруулах.
 3. Зураг 4. Хүснэгт болон зургийн жагсаалт оруулах. Гарчиг хэсгийн дараа хүснэгт болон зургийн жагсаалт орж ирнэ. Энэ хэсгүүд нь тус тус нэг нүүрэнд байрлах бөгөөд хэрэв та заавар 4-н дагуу зураг, хүснэгтийг автоматаар дугаарлаж чадвал эдгээр жагсаалтыг оруулж ирэхэд хялбар байх болно. Үүнийг хийхдээ References -> Captions -> Insert Table of Figures командыг сонгоод, нээгдэх цонхны Caption label хэсэгт ямар жагсаалт оруулж ирэхийг сонгоод, ОК товч дарна (Зураг 4). 3. Хэвжүүлэлт Энэ хэсэгт ямар хэвжүүлэлттэй байхыг зураг 5-т дэлгэрэнгүй үзүүллээ. Текст нь хоёр талдаа зэрэгцүүлсэн байх ёстой (Home -> Paragraph -> Justify).
 4. Зураг 5. Хэвжүүлэлт. 4. Зураг, хүснэгт Зураг, хүснэгттэй холбоотой зааврыг зураг 6-д дэлгэрэнгүй бичиж оруулсан бөгөөд аливаа зураг болон хүснэгтийг тайлбарласан өгүүлбэр заавал байх ёстой. Тайлбар өгүүлбэрийн төгсгөлд хаалтан дотор зургийн дугаарын хамт бичиж өгөх буюу зурагт ийм зүйлийг үзүүллээ гэж бичиж оруулсан байхыг анхаарна уу? (Хүснэгт мөн адил тайлбартай байх ёстой.) Түүнчлэн зураг нь дүрслэл сайтай байхаас гадна хэмжээ хэт том, хэт жижиг байх ёсгүй. Зургийн баруун, зүүн, доод талд хоосон зай үлдээхгүйгээр зураг текстийг зохион байгуулна. Зураг болон хүснэгт автоматаар дугаарласан байна. Фондыг Arial, гарчигны үсгийн өндөр 14 pt Үсгийн өндөр 12 pt, мөр хоорондын зай 1,5 pt Параграфын төгсгөлд ямар эх сурвалжаас авсан болохыг үзүүлж ном зүйн хэсэгт орсон дугаарыг бичнэ. Эх сурвалжыг footnote хэсэгт бичиж өгч болно. Цаасны хэмжээ A4, цаасны зүүн захаас 3см, баруун захаас 1,5 см Цаасны дээд, доод захаас 2,5 см
 5. Зураг 6. Зураг, хүснэгтийг дугаарлах заавар. 5. Дүгнэлт, Ном зүй (Ашигласан материалын жагсаалт) Дүгнэлт болон ашигласан материалын жагсаалтын талаар зураг 6-д тайлбарласан бөгөөд тус тус нэг нүүр байх ёстой. Хуудсан дахь мэдээлэл бүрэн бичигдэж, дараагийн хуудаснаас эхлэх шаардлагатай болбол Page Layout -> Page Setup -> Breaks -> Page командыг ашиглана (Зураг 7). Ашигласан материалын жагсаалтад хамгийн багадаа 2 ном, интернэт хаяг, сэтгүүлийн нэр бүхий 10-аас доошгүй жагсаалт байна. Зураг, Хүснэгтийг дугаарлахдаа Reference -> Captions -> Insert Caption командыг сонгоно. Нээгдсэн цонхны New label командаар крилл Зураг, Хүснэгтийн дугаарлалтыг нэмж оруулна. Дугаарлах хэсэгт курсорыг байрлуулан, Label хэсгээс юуг дугаарлахаа зааж өгөөд, ОК дарна. Дугаарлалт орсоны дараа гарчгийг бичнэ.
 6. Зураг 6. Дүгнэлт, Ном зүй. Зураг 7. Хуудас таслах. Дүгнэлт нь 1 нүүр байна. Бие даалтыг дүгнэж, ач холбогдол, үр дүнг өөрийн үгээр бичиж оруулна. Ном зүй нь 1 нүүр байна. Ашигласан материалын жагсаалтыг оруулна (Вэб хаяг, ном г.м.). Бие даалт нь нүүр хуудаснаас гадна 10- аас дээш хуудастай байна.
 7. 2-р бие даалтын дугаар, сэдвүүд Оюутны кодтой харгалзах бие даалтын сэдвийг сонгон авч рефератыг заасан зааврын дагуу гүйцэтгэнэ. № Бие даалтын сэдвүүд Оюутны код 1. Компьютер болон гар утасны төв процессор /CPU/ B140790116 2. Хадгалах төхөөрөмжүүд B140980601 3. Компьютерийн портууд B140990120 4. Утасгүй сүлжээний интерфэйс /Wireless interface/ B140990204 5. Cloud компьютер B140990207 6. Virtual компьютер B140990220 7. Server компьютер B141050355 8. Keyboard, тэмдэгтийн код B141050368 9. Image input devices / / B141050835 10. Display - CRT, LCD, LED, OLED, 3D Monitor B141350708 11. Dome Screen /Virtual Reality Dome/ B141350818 12. Augmented Reality B141350821 13. Interactive Arts B141350872 14. Kinect B151050004 15. Haptic Interfaces B151050007 16. Leap Motion B151050008 17. Motion Detection B151050021 18. Projection Mapping B151050036 19. Hako Vision B151050071 20. Immerse Viewer B151050237 21. High Resolution 3D Headset B151050343 22. Action Camera B151050363 23. 360 Degree Camera B151050378 24. Wacom B151050398
 8. 25. 3D Interfaces B151350091 26. Mobile Sensor B160200013 27. Принтер, 3D принтер B160200068 28. Сканнер, 3D сканнер /Shape Modeling/ B160790005 29. Natural Phenomena B160790015 30. Мэдээллийн системийн бүтэц, хэрэглээ B160790021 31. Хэрэглэгч/Сервер систем B160790023 32. Windows үйлдлийн систем B160790025 33. Linux (Ubuntu) үйлдлийн систем B161010064 34. MAC үйлдлийн систем B161050011 35. Android үйлдлийн систем B161050013 36. iOS үйлдлийн систем B161050014 37. Тооллын систем B161050018 38. Кодлох /encoding/ B161050022 39. Код тайлах /decoding/ B161050026 40. Өгөгдлийн бүтэц түүний хэрэглээ B161050029 41. Алгоритм B161050037 42. Хайлтын алгоритмууд B161050042 43. Эрэмбэлэлтийн алгоритмууд B161050045 44. Програмчлалын хэл B161050046 45. Мэдрэгчтэй дэлгэц /Touchscreen/ B161050050 46. Вэб загвар /Web design/ B161050069 47. 2 хэмжээст компьютерийн график /2 dimension/ B161050073 48. 3 хэмжээст компьютерийн график /3 dimension/ B161050076 49. RGB өнгөний тухай B161050077 50. CYMK өнгөний тухай B161050078 51. Хийсвэр бодит ертөнц /Virtual Reality/ B161050119 52. Компьютерийн загварчлал /Computer simulation/ B161050143
 9. 53. CAD систем /Computer-aided design/ B161050200 54. CAM систем /Computer-aided model/ B161050201 55. Мультимедиа технологи /Multimedia technology/ B161050202 56. Өгөгдлийн сан B161050213 57. Өгөгдөл олборлолт /Data mining/ B161050221 58. Big data B161050225 59. Сүлжээний архитектур /Network architecture/ B161050229 60. Сүлжээний төрөл /LAN, WAN, MAN/ B161050231 61. Сүлжээний кабелууд /network cable/ B161050235 62. Global IP address B161050236 63. Private IP address B161050239 64. Сүлжээний төхөөрөмжүүд B161050242 65. IP Хаягчлал B161050245 66. Замчлагч, Чиглүүлэгч /Routing/ B161050249 67. Домайн нэр /Domain name/ B161050252 68. Мэдээллийн аюулгүй байдал, нууцлал B161050262 69. ID болон нууц үгний удирдлага B161050263 70. Шифр ба шифрлэх, шифрлэх технологийн тухай B161050320 71. Криптографик алгоритм B161050321 72. Криптограф түлхүүр (криптограф нууц түлхүүр) B161050322 73. Өгөгдлийн хамгаалалт B161050326 74. Баримт бичгийн хамгаалалт B161050329 75. Хурууны хээ таних төхөөрөмж B161050331 76. Венийн судас таних төхөөрөмж B161050332 77. Нүүр таних төхөөрөмж B161050334 78. Stenograph-ийн арга B161050348 79. IC карт B161050350
 10. 80. RFID( radio frequency identification ) B161050353 81. Цахим мөнгө/Electronic money B161050362 82. GPS хэрэглээний систем/GPS application system B161050371 83. ETC систем B161050375 84. ERP багц B161050376 85. Үндсэн оршин суугчийн бүртгүүлэх сүлжээний систем/Basic Resident Register B161050377 86. Network System B161050382 87. Цахим өргөдөл/мэдээллийн систем/ Electronic application/ notification system B161050385 88. CAD B161060408 90. CAM B161060410 91. FA (Factory Automation) B161290108 92. CIM B161290111 93. E-business B161290115 94. Үйлдвэрийн тоног төхөөрөмж B161290116 95. Өргөн хэрэглээний цахилгаан бараа ба үйлдвэрийн тоног төхөөрөмж B161350019 96. Цахим шуудан /Цахим шуудан/ B161350213 97. Чат /Chat/ B161350242 98. Электрон мэдээллийн самбар /Electronic bulletin board/ B161350257 99. Видео хурал /Video Conferencing/ B161350261 100 . Блог /Blog/ B161350262 101 . Үйлчилгээний хандалтат Архитектур /Service Oriented Architecture/ C.PE00D502 102 . Хэрэглээний үйлчилгээ нийлүүлэгч /Application Service Provider/ H.ME09D041 103 . Аутсорсинг /Outsourcing/ H.MG12D021
 11. 104 . Хостинг үйлчилгээ/Hosting service/
www.profvest.com

http://pills24.com.ua

https://buysteroids.in.ua

×