Successfully reported this slideshow.
We use your Verifieduser profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads.
Амьтны эсийн бүтэц .
Бөөмийн бүтэц <ul><li>Давхар мембрантай. Гадна ба дотор талын мембраны дундах хөндийг перинуклеарын хөндий гэнэ.
Давхар мембраныг нэвт сүлбэсэн 80-90 нм өргөнтэй бөөмийн сүв олноор байдаг.
Бөөмийн гадна талын мембран барзгар эндоплазмын тор болж үргэлжилсэн бүтэц үүсгэнэ.
Бөөм нь хроматин, бөөмхөн, бөөмийн шингэнийг агуулна.
Бөөмхөнд рибосомын РНХ нийлэгжинэ . </li></ul>
Бөөмийн бүтэц .
. <ul><li>0,5мкм өргөн,7-10 мкм урт эсийн эрчим хүчний станц юм
1 эсэд 1000 орчим митохондри оршдог
Хувилан хуваагддаг
Өөрийн ДНХ-г агуулдаг
Олон рибосомтой </li></ul>Митохондри
Митохондрийн бүтэц <ul><li>Гадна талын мембран нь гөлгөр, дотор талын мембран нь олон нугалаастай, түүнийг крист гэж нэр...
Дунд нь орших шингэнийг матрикс гэнэ.
Эрчим хүч ихээр шаардагдах эсийн дотор митохондри олноор оршино. Жишээ нь: элэгний эс, эр бэлгийн эс их агуулж байдаг. </l...
Митохондри / электро микроскопт / .
Мембрант бүтэцтэй эрхтэнцрүүдийг дотор нь 2 ангилдаг Давхар мембрант /бөөм, митохондри/ Дан мембрант бүтэцтэй эрхтэнц...
Эндоплазмын тор Барзгар  - БЭТ Гөлгөр  - ГЭТ гэж 2 ангилна БЭТ нь мембранаас бүтсэн олон давхар нугалаас дундаа хөндий...
Upcoming info
Loading in …5
×

амьтны эсийн бүтэц

30,838 views

Published on

амьтны эсийн бүтэц

 1. 1. Амьтны эсийн бүтэц .
 2. Бөөмийн бүтэц <ul><li>Давхар мембрантай. Гадна ба дотор талын мембраны дундах хөндийг перинуклеарын хөндий гэнэ.
 3. Давхар мембраныг нэвт сүлбэсэн 80-90 нм өргөнтэй бөөмийн сүв олноор байдаг.
 4. Бөөмийн гадна талын мембран барзгар эндоплазмын тор болж үргэлжилсэн бүтэц үүсгэнэ.
 5. Бөөм нь хроматин, бөөмхөн, бөөмийн шингэнийг агуулна.
 6. Бөөмхөнд рибосомын РНХ нийлэгжинэ . </li></ul>
 7. Бөөмийн бүтэц .
 8. . <ul><li>0,5мкм өргөн,7-10 мкм урт эсийн эрчим хүчний станц юм
 9. 1 эсэд 1000 орчим митохондри оршдог
 10. Хувилан хуваагддаг
 11. Өөрийн ДНХ-г агуулдаг
 12. Олон рибосомтой </li></ul>Митохондри
 13. Митохондрийн бүтэц <ul><li>Гадна талын мембран нь гөлгөр, дотор талын мембран нь олон нугалаастай, түүнийг крист гэж нэрлэнэ
 14. Дунд нь орших шингэнийг матрикс гэнэ.
 15. Эрчим хүч ихээр шаардагдах эсийн дотор митохондри олноор оршино. Жишээ нь: элэгний эс, эр бэлгийн эс их агуулж байдаг. </li></ul>
 16. Митохондри / электро микроскопт / .
 17. Мембрант бүтэцтэй эрхтэнцрүүдийг дотор нь 2 ангилдаг Давхар мембрант /бөөм, митохондри/ Дан мембрант бүтэцтэй эрхтэнцрүүдэд: - эндоплазмын тор / барзгар, гөлгөр / - Гольджийн комплекс -лизосом -пероксисом багтана
 18. Эндоплазмын тор Барзгар - БЭТ Гөлгөр - ГЭТ гэж 2 ангилна БЭТ нь мембранаас бүтсэн олон давхар нугалаас дундаа хөндий үүсгэх ба түүнийг цистерн гэж нэрлэнэ. Рецептор молекулын тусламжтай рибосомууд БЭТ дээр бэхлэгдэж уургийн нийлэгжлийг хангадаг. Нийлэгжсэн уураг БЭТ хөндийд хуримтлагдан мөхлөгт савлагдаж зөөвөрлөгддөг .
 19. БЭТ-ын бүтэц .
 20. Рибосом <ul><li>р-РНХ ба уургуудаас тогтсон 20 нм том, жижиг хэсгээс тогтсон үрлэн эрхтэнцэр
 21. р-РНХ бөөмхөнд нийлэгжинэ
 22. Рибосомын бүтцэнд орох уургууд сийвэнд нийлэгжиж бөөмрүү ороод рРНХ-тэй нийлж рибосомын том жижиг хэсгийг үүсгэдэг
 23. Хэсэг тус бүр бөөмхөнд үүсээд бөөмийн нүхээр гарч цитоплазмд 2-л нийлж рибосом болдог
 24. Рибосом эсийн цитоплазмд чөлөөт ба бэхлэгдсэн хэлбэрээр оршдог </li></ul>
 25. Рибосомын бүтэц
 26. . Рибосом
 27. Гөлгөр эндоплазмын тор БЭТ-ны мембрант бүтэц үргэлжилсээр ГЭТ болно. Тал бүр салаалсан нарийн суваг буюу уутан хэлбэртэй. ГЭТ-д өөхний хүчил, фосфолипид, стероид нийлэгждэг. ГЭТ сүлжээ элэгний эсүүдэд, ургамлын үрийн эсүүдэд давамгайлж байдаг.
 28. ГЭТ-н бүтэц .
 29. Гольджийн комплекс <ul><li>Бие бие дээрээ давхарлаж байрласан олон уутанцар, төвдөө хавчгар хэлбэртэй, 5-10 мкм хэмжээтэй эрхтэнцэр
 30. ЭТ-д нийлэгжсэн уураг, липид нь мөхлөгт савлагдан Гольджийн бүрдэлд хүрэлцэн ирж мембранаараа нийлж холбогдоно
 31. Үүрэг нь : уураг, липидүүдийг ангилж савлан, бүтцийн өөрчлөлтөнд оруулж плазман мембран руу зөөвөрлөх
 32. Лизосом, шүүрлийг мөхлөгүүдийг үүсгэнэ.
 33. Зах буюу төгсгөл талаас жижиг ургацаг үүсэн салж байдаг </li></ul>
 34. Лизосом <ul><li>Мембран бүрхүүлтэй 0,2-0,5 нм хэмжээтэй мөхлөг.
 35. Протеаз, нуклеаз, липаз, хүчиллэг фосфотаз зэрэг 40 нэр төрлийн фермент агуулдаг. Эдгээр нь төрөл бүрийн молекулыг боловсруулах, задлах чадвартай.
 36. Дөнгөж үүссэн лизосомыг - Анхдагч лизосом
 37. Эндоцитозын замаар эсэд орж ирсэн цэврүүнүүдтэй холбогдсон лизосомыг - х оёрдогч лизосом гэнэ.
 38. Үүрэг: эсэд хэрэггүй болсон зүйлийг энгийн молекул болгож задлах </li></ul>
 39. Пероксисом <ul><li>0,3-1.5 мкм хэмжээтэй лизосомтой төстэй эрхтэнцэр
 40. Каталаза фермент нь Н 2 О 2 / ус төрөгчийн хэт исэл/-ийг ус, хүчилтөрөгч болгон задалдаг.
 41. Пероксисомын бусад ферментүүд, фенол, шоргоолжны хүчил, алкоголь формальдегид болон бусад бодисуудыг исэлдүүлэхэд оролцдог. </li></ul>
 42. Гэрийн даалгавар <ul><li>Амьтны эсийн бүтцийг зурж тайлбарлаж сурах
 43. Дан мембрант бүтэцтэй эрхтэнцэрийг зурагт заан нэрлэх, үүргийг хэлэх
 44. Давхар мембрант бүтэцтэй эрхтэнцэрүүдийн бүтэц үүргийн холбоог тодорхойлох
 45. Амьтан, ургамлын эсийн бүтцийн онцлог ялгааг тодорхойлох </li></ul>
www.casinoworld123.info

casinoworld123.info

orca yeti

×