Successfully reported this slideshow.
We use your Verifieduser profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads.
Эсийн мөчлөг<br />Эсийн өсөлт, эсийн хуваагдал<br />
Үр тогтсон өндгөн эсээс...<br />Та өөрийгөө, найз нөхдөө хар. Таны эхлэл хүний нүдэнд харагдахгүй өчүүхэн жижиг эсээс ...
Яаж ийм том болов?<br />Эсийн хуваагдалаар <br />   эсээс эс бий болно <br />амьдрал тасрахгүй үргэлжлэх<br />   ...
Эсийн мөчлөг<br />Нэг эсээс хоёр төл эс бий болох эсийн амьдралын хугацааг эсийн мөчлөг гэнэ<br />Төл эс эх эсээс юу өвлөн...
 Эсийн эрхтэнцэрүүд ба цитоплазма
 хуваагдлын энэ үе шатыг цитокинез гэнэ</li></li></ul><li>ДНХ-г хуулбарлах явц<br />Эсийн хуулбарласан ДНХ хуваах<br />Ху...
Хүний эсийн хуулбарласан</li></ul>   ДНХ-ийн урт 3 м хүрдэг<br /><ul><li> 2 төл эсд хуваагдах </li></ul> хуулбарласан ДН...
Эсийн мөчлөг бүрд 30 нуклеотидын </li></ul>алдаа гардаг. Үүнийг мутаци гэнэ<br />
ДНХ молекулын бүтэц<br /> ДНХ молекул нь <br />хромосомыг бүрдүүлнэ <br />ДНХ нь хос гинжит утаслаг<br />гистон уургийн ту...
ДНХ-ийн эрчлэлт<br />ДНХ-ийн хос хоймсон мушгиа утаслаг 8 ширхэг гистон уургийн цөмийг 2 дахин оройж нуклеосомын түвшин <...
Хромосом<br />Хоёрчлогдсон хромосом нь <br />эгч дүү хоёр хроматидаас <br /> тогтоно<br />Хромосомын ДНХ <br />молекул нь...
Эсийн мөчлөг<br />Эс өөрийн гэсэн амьдралын <br />мөчлөгтэй байна<br />Интерфаз -- G1, S, G2  ба митоз<br />G1 – (gap1-...
Интерфазын үе<br />Эсийн мөчлөгийн 90% эзлэнэ<br />Эс “тогтсон ажлаа” хийнэ:<br /> РНХ хуулбарлагдаж уураг<br /> нийлэгжин...
Интерфазын үе G2<br />Бөөм тод харагдана:<br />Хромосомын хоёрчлогдох <br />үйл ажиллагаа бүрэн дуусна<br />Хроматины ута...
Митоз хуваагдал<br />4 үе шатанд хувааж<br /> ангилдаг:<br />Профаз<br />Метафаз<br />Анафаз<br />телофаз<br />
Профаз<br />Хроматидын эрчлэлт:<br />Хромосом болж харагдаж эхлэнэ<br />Утаслагууд центромерээс эхлэн бүдүүрч эхлэнэ<br...
Прометафаз<br />Уургууд центромертэй холбогдож кинетохорыг үүсгэнэ<br />Бичил гуурс кинетохортой холбогдоно - үүгээр центр...
 Кинетохор<br />Хромосом бүр өөрийн <br />кинетохорын уурагтай<br />Бичил гуурс кинетохортой<br /> холбогдоно<br />
Метафаз<br />Хромосомууд эсийн бүслүүр хэсэгт эгнэн байрлана<br />Мета= дунд<br />Метафазын хавтан үүснэ<br />Жигд тэгш х...
Анафаз<br />Эгч дүү хроматидууд <br />центромерийн хэсгээр салж<br />эсийн хоёр туйл руу хөдлөнө<br />Кинетохороор дамнаж ...
Хроматидын салалт<br />Эгч дүү хроматидыг хамтад нь холбож байсан уураг идэвхгүй болж<br />Эгч дүү хроматид 2 тусдаа хромо...
Хромосомын шилжих    хөдөлгөөн<br />Кинетохорууд <br />мотор уураг ашиглан <br />бичил гуурсын дагуу <br />шилжих хөдө...
Телофаз<br />Хромосомууд эсийн <br />хоёр туйлд хүрэлцэн ирнэ<br />Шинэ бөөм үүснэ<br />Шинэ бөөмхөн үүснэ<br />Хромосомын...
Цитокинез<br />Амьтны эсэд:<br />Хуваагдлыг зураас үүснэ<br />Зураасын дагуу нарийсана<br />Эс хоёр хуваагдана<br />
Амьтны эсийн цитокинез<br />
Ургамлын эсийн цитокинез<br /> Голджийн бүрдлээс үүссэн мөхлөгууд<br />  эсийн төв-экватор рүү нүүж <br />   2 ширхэг...
Ургамлын эсийн митоз хуваагдал<br />
Upcoming info
Loading in …5
×

Litsei sur cell cycle 2hicheel

6,978 views

Published on

Published in: Education, Technology

Litsei sur cell cycle 2hicheel

 1. 1. Эсийн мөчлөг<br />Эсийн өсөлт, эсийн хуваагдал<br />
 2. Үр тогтсон өндгөн эсээс...<br />Та өөрийгөө, найз нөхдөө хар. Таны эхлэл хүний нүдэнд харагдахгүй өчүүхэн жижиг эсээс эхлэлээ авсан бол одоо ТА...<br />
 3. Яаж ийм том болов?<br />Эсийн хуваагдалаар <br /> эсээс эс бий болно <br />амьдрал тасрахгүй үргэлжлэх<br /> үндсэн баталгаа болно<br /> ЭС<br />өөрийгөө хувилах чадвартай<br /> өсөх томрох жамтай<br /> засварлах, шинэчлэх үүрэгтэй<br />
 4. Эсийн мөчлөг<br />Нэг эсээс хоёр төл эс бий болох эсийн амьдралын хугацааг эсийн мөчлөг гэнэ<br />Төл эс эх эсээс юу өвлөн авдаг вэ? <br /><ul><li> Алдаагүй хувилсан удмын </li></ul> мэдээллийн хуулбар = ДНХ<br /><ul><li> хуваагдлын энэ үе шатыг митоз гэнэ
 5. Эсийн эрхтэнцэрүүд ба цитоплазма
 6. хуваагдлын энэ үе шатыг цитокинез гэнэ</li></li></ul><li>ДНХ-г хуулбарлах явц<br />Эсийн хуулбарласан ДНХ хуваах<br />Хуулбар тус бүрийг <br />эсийн эсрэг талд байршуулах<br /><ul><li>2 төл эсд хуваах
 7. Хүний эсийн хуулбарласан</li></ul> ДНХ-ийн урт 3 м хүрдэг<br /><ul><li> 2 төл эсд хуваагдах </li></ul> хуулбарласан ДНХ ижил байна <br /><ul><li> алдаа = ~ 100 саяд 1 нуклеотид
 8. Эсийн мөчлөг бүрд 30 нуклеотидын </li></ul>алдаа гардаг. Үүнийг мутаци гэнэ<br />
 9. ДНХ молекулын бүтэц<br /> ДНХ молекул нь <br />хромосомыг бүрдүүлнэ <br />ДНХ нь хос гинжит утаслаг<br />гистон уургийн тусламжтай <br /> эвхэгдэн эрчлэгдэж <br />эрчлэлтийн 5 түвшин бүрдүүлэнэ<br /> ДНХ уургийн бүрдлийг хроматин гэнэ<br />
 10. ДНХ-ийн эрчлэлт<br />ДНХ-ийн хос хоймсон мушгиа утаслаг 8 ширхэг гистон уургийн цөмийг 2 дахин оройж нуклеосомын түвшин <br />Гистон Н1 уургийн тусламжтай супернуклеосомын түвшин<br />Скэффолд-багана уургийн тусламжтай<br />гогцоо дэгээний түвшин<br />Гетерохроматины түвшин<br />Метафазын хромосомын түвшин тус тус үүсгэнэ.<br />
 11. Хромосом<br />Хоёрчлогдсон хромосом нь <br />эгч дүү хоёр хроматидаас <br /> тогтоно<br />Хромосомын ДНХ <br />молекул нь хоёул<br />ижил байна <br /> нарийссан хэсгийг<br />центромер гэнэ<br />
 12. Эсийн мөчлөг<br />Эс өөрийн гэсэн амьдралын <br />мөчлөгтэй байна<br />Интерфаз -- G1, S, G2 ба митоз<br />G1 – (gap1- завсарын үе) эс өсч<br />томрох, бионийлэгжил, бодисын солилцоо идэвхжих үе<br />S -- (synthesis) ДНХ-ийн нийлэгжлийнүе<br />G2 - (gap2- завсарын үе) митоз хуваагдлын өмнөх үед биомолекул ба эрхтэнцрүдийг шинээр нийлэгждэг<br />M - (mitosis) жинхэнэ хуваагдлын үе<br />Митоз хуваагдал тогтмол явадах эсийн хэлбэрт хучуур эдийн эс, цусны эс, үүдэл эс гэх мэт дийлэнх эс хамрагдана. <br />Тогтмол хуваагдадгүй эсд мэдрэлийн эс орно<br />
 13. Интерфазын үе<br />Эсийн мөчлөгийн 90% эзлэнэ<br />Эс “тогтсон ажлаа” хийнэ:<br /> РНХ хуулбарлагдаж уураг<br /> нийлэгжинэ<br />Онцлог <br />Бөөм тод харагдана<br />ДНХ эрчлэлт урт нарийн<br /> хроматины хэлбэрт орсон<br /> учир сайн харагдахгүй<br />
 14. Интерфазын үе G2<br />Бөөм тод харагдана:<br />Хромосомын хоёрчлогдох <br />үйл ажиллагаа бүрэн дуусна<br />Хроматины утаслаг сайн<br /> харагдахгүй хэвээрээ<br /> Митоз хуваагдлын бэлтгэл<br /> ажил эхлэнэ<br /> хэрэгцээт уураг нийлэгжиж<br /> эрхтэнцрүүд үүснэ<br />
 15. Митоз хуваагдал<br />4 үе шатанд хувааж<br /> ангилдаг:<br />Профаз<br />Метафаз<br />Анафаз<br />телофаз<br />
 16. Профаз<br />Хроматидын эрчлэлт:<br />Хромосом болж харагдаж эхлэнэ<br />Утаслагууд центромерээс эхлэн бүдүүрч эхлэнэ<br />Центриолиуд эсийн хоёр туйл руу нүүж эхлэнэ<br />Бичил гуурс ээрүүлийн утаслагийг бий болгоно<br />Бөөмхөн алга болно<br />Бөөмийн мембранзадарч эхлэнэ<br />
 17. Прометафаз<br />Уургууд центромертэй холбогдож кинетохорыг үүсгэнэ<br />Бичил гуурс кинетохортой холбогдоно - үүгээр центромер эсийн төв центриольтой холбогдоно<br />Хромосомууд хөдөлгөөнд орно<br />
 18. Кинетохор<br />Хромосом бүр өөрийн <br />кинетохорын уурагтай<br />Бичил гуурс кинетохортой<br /> холбогдоно<br />
 19. Метафаз<br />Хромосомууд эсийн бүслүүр хэсэгт эгнэн байрлана<br />Мета= дунд<br />Метафазын хавтан үүснэ<br />Жигд тэгш хуваагдлыг хангана<br />Шинээр үүсэх бөөмд хромосом бүрийн эгч дүү хроматидын аль нэг нь орно<br />
 20. Анафаз<br />Эгч дүү хроматидууд <br />центромерийн хэсгээр салж<br />эсийн хоёр туйл руу хөдлөнө<br />Кинетохороор дамнаж ээрүүлийн утаслагатай холбогдсон хроматид<br />Мотор уурагийн тусламжтай бичил гуурсын дагуу шилжиж хөдлөнө<br />Митохондрийн АТФ нийлэгжүүлэх үйл ажиллагаа ихсэнэ<br />Хоёр туйл бие биеэсээ улам холдоно<br />
 21. Хроматидын салалт<br />Эгч дүү хроматидыг хамтад нь холбож байсан уураг идэвхгүй болж<br />Эгч дүү хроматид 2 тусдаа хромосом болж<br /> сална<br />Хэрвээ өмнө нь<br /> 1 хромосом = 2 хроматид<br />байсан бол одоо <br /> 2 салангад хромосом<br /> болно<br />
 22. Хромосомын шилжих хөдөлгөөн<br />Кинетохорууд <br />мотор уураг ашиглан <br />бичил гуурсын дагуу <br />шилжих хөдөлгөөн хийнэ<br />Бичил гуурсын<br /> тубулин уураг <br />задархад ээрүүлийн <br />утаслага богино болно<br />
 23. Телофаз<br />Хромосомууд эсийн <br />хоёр туйлд хүрэлцэн ирнэ<br />Шинэ бөөм үүснэ<br />Шинэ бөөмхөн үүснэ<br />Хромосомын эрчлэлт суларч хроматидын утаслаг хэлбэрт шилжинэ<br />Эрүүлийн утаслаг алга болно<br />Цитокинез эхлэнэ<br />Эс хуваагдана<br />
 24. Цитокинез<br />Амьтны эсэд:<br />Хуваагдлыг зураас үүснэ<br />Зураасын дагуу нарийсана<br />Эс хоёр хуваагдана<br />
 25. Амьтны эсийн цитокинез<br />
 26. Ургамлын эсийн цитокинез<br /> Голджийн бүрдлээс үүссэн мөхлөгууд<br /> эсийн төв-экватор рүү нүүж <br /> 2 ширхэг мембрана = 2 хавтана үүсгэнэ<br /> Хуучин эсийн хананаас үүсэлтэй<br />эсийн шинэ хана<br /> хоёр мембраны дунд үүсч бий болно<br />
 27. Ургамлын эсийн митоз хуваагдал<br />
 28. Митоз хуваагдлын хөгжил<br />Эукариот эсийн митоз <br />хуваагдал бактерийн эсийн <br />“Binary fission” хуваагдлаас<br />Гарал үүсэлтэй: <br />Бактери нь энгийн <br />цагираг хэлбэрийн <br />хромосомтой<br /> мембранд холбоотой <br />эрхтэнцэргүй<br />
 29. Митоз хуваагдлын хөгжил<br />“Binary fission” ба митоз <br />хуваагдлын дунд орших <br />хуваагдлын механизм <br />орчин үеийн эгэл биетэнд<br /> ажиглагддаг <br />
www.chemtest.com.ua/

ac-sodan.info

Наш классный веб сайт на тематику Дека https://danabol-in.com/injection/nandrolone_dekanoate

×