Successfully reported this slideshow.
We use your Verifieduser profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads.
Araling Panlipunan YUNIT
IV ARALIN 6
Mga Gawaing Pansibiko na Magagawa ng isang Bata
Sa mga batang tulad mo, ang gawaing pansibiko ay
makikita sa payak na pagg...
 Ang pagtangkilik sa mga produkto ng iyong
komunidad at ng ating bansa ay halimbawa
rin ng gawaing pansibiko na maaari mo...
 Ang pagsunod sa mga batas ng
iyong munisipyo at maging ng
ating bansa ay isa pang paraan.
Ang pagpapalabas o pagtulong sa mga
pagtatanghal na pampubliko ay isa pang
gawain.
 Maging ang pagtulong sa pamamahala s...
Mga Gawaing Pansibiko na Maaaring
Gampanan Bilang Grupo o Bilang Kasapi ng
isang Organisasyon.
 samahan ng mga kabataan
p...
Epekto ng Gawaing
Pansibiko sa Bansa
Maaaring malawak ang sakop at pangmatagalan ang
gawaing pansibiko na sinasalihan lalo na ng nakatatanda.
Ilang halimbawa n...
Sa kabuuan, maaaring tingnan sa dalawang mukha ang
naidudulot ng gawaing pansibiko. Una, ang pagbibigay ng
kagyat na lunas...
Pangalawa, ang pangmatagalang epekto ng
mga gawain at proyekto. Mga programang tulad
ng pagbibigay ng libreng pag-aaral sa...
Nangyayari ito sa mahabang panahon kung saan
ang resultang matatamasa ay panghabambuhay.
Sa pangalawang mukha na ito ng ka...
Gawain A: Sagutin ang mga tanong. Isulat ang sagot sa notbuk.
Gawin Mo
1. Ano-anong uri ng gawaing pansibiko ang maaaring ...
1.Pagsasagawa ng palihan sa pagpipinta ng
mga batang lansangan
2.Pagsasagawa ng libreng operasyon para sa
mga may biyak na...
3.Pagbubuo ng liga para sa palaro sa inyong
barangay.
4.Pagpunta sa komunidad ng mga Mangyan
upang maranasan ang pang-araw...
Gawain C: Sagutin kung panandalian o pangmatagalan ang gawain.
Sabihin ang kahalagahang maidudulot sa bawat pahayag. Isula...
4.Taon-taon, bumibisita sa bilangguan ang ilang
piling mag- aaral sa paaralan nila Jun upang
magbigay ng kasiyahan sa mga ...
Tandaan Mo
May iba’t ibang uri ng gawaing pansibiko.
Maaari itong gampanan ng sinuman, bata man o
matanda, batay sa kaniy...
Natutuhan Ko
Kumuha ng papel at idikit ang sariling larawan
sa gitna nito. Sa paligid ng larawan, isulat ang
mga gawaing ...
Upcoming info
Loading in …5
×

AP YUNIT IV ARALIN 6

13,987 views

Published on

Mga Gawain at Epekto ng Gawaing Pansibiko

Published in: Education

AP YUNIT IV ARALIN 6

 1. 1. Araling Panlipunan YUNIT IV ARALIN 6
 2. Mga Gawaing Pansibiko na Magagawa ng isang Bata Sa mga batang tulad mo, ang gawaing pansibiko ay makikita sa payak na paggawa ng kabutihan. Halimbawa ay ang magalang na pakikipag-usap sa matatanda, paggabay sa paglalakad sa mga may kapansanan, at  pagtulong sa paglilinis ng kapaligiran.
 3.  Ang pagtangkilik sa mga produkto ng iyong komunidad at ng ating bansa ay halimbawa rin ng gawaing pansibiko na maaari mo nang umpisahan ngayon pa lamang.
 4.  Ang pagsunod sa mga batas ng iyong munisipyo at maging ng ating bansa ay isa pang paraan.
 5. Ang pagpapalabas o pagtulong sa mga pagtatanghal na pampubliko ay isa pang gawain.  Maging ang pagtulong sa pamamahala sa trapiko ng mga batang iskawt ay isa ring gawaing pansibiko.
 6. Mga Gawaing Pansibiko na Maaaring Gampanan Bilang Grupo o Bilang Kasapi ng isang Organisasyon.  samahan ng mga kabataan para sa kapakanan ng mga hayop at kalikasan  samahan para sa kapakanan ng mga katutubong Pilipino.
 7. Epekto ng Gawaing Pansibiko sa Bansa
 8. Maaaring malawak ang sakop at pangmatagalan ang gawaing pansibiko na sinasalihan lalo na ng nakatatanda. Ilang halimbawa nito ay mga  programa at proyekto sa literasi at  mga proyektong may kinalaman sa pampalakasan gaya ng pagbuo ng mga liga,  pagtuturo ng isports, at  pagbibigay ng pasilidad.
 9. Sa kabuuan, maaaring tingnan sa dalawang mukha ang naidudulot ng gawaing pansibiko. Una, ang pagbibigay ng kagyat na lunas. Dahil sa mga mamamayang nagkukusang- loob na tumugon sa panahon ng kagipitan, nagiging mabilis ang proseso ng pag-abot ng tulong sa mga nasalanta ng kalamidad, pagsagip ng buhay kapag may aksidente, at pagbibigay ng agarang lunas sa mga nakararanas ng gutom at sakit.
 10. Pangalawa, ang pangmatagalang epekto ng mga gawain at proyekto. Mga programang tulad ng pagbibigay ng libreng pag-aaral sa mga kabataan, programang pangliterasi sa mga di nakapag-aral, at pangkabuhayan para sa mga grupong etniko ang ilang halimbawa nito.
 11. Nangyayari ito sa mahabang panahon kung saan ang resultang matatamasa ay panghabambuhay. Sa pangalawang mukha na ito ng kagalingang pansibiko nabibigyang-solusyon ang mga suliraning panlipunan tulad ng kamangmangan at kahirapan.
 12. Gawain A: Sagutin ang mga tanong. Isulat ang sagot sa notbuk. Gawin Mo 1. Ano-anong uri ng gawaing pansibiko ang maaaring gawin ng mga batang tulad ninyo? 2. Ano-anong gawaing pansibiko ang maaaring gawin o gampanan ng mga nakatatanda? 3. Magbigay ng iba pang halimbawa ng gawaing pansibiko na hindi nabanggit sa teksto. 4. Ano-ano ang epektong naidudulot ng gawaing pansibiko? Paano nakatutulong sa pag-unlad ng bansa ang mga ito? 5. Ipaliwanag ang pangmahabang-panahong dulot o epekto ng gawaing pansibiko. Ano ang kahalagahan ng pagkakaroon ng pangmahabang- panahong epekto ng gawaing pansibiko sa ating bansa?
 13. 1.Pagsasagawa ng palihan sa pagpipinta ng mga batang lansangan 2.Pagsasagawa ng libreng operasyon para sa mga may biyak na labi Gawain B: Isulat sa notbuk ang letra ng gawaing pansibikong inilalarawan sa bawat pahayag. A – Kalikasan C – Pampalakasan B – Kalusugan D – Edukasyon Gawin Mo
 14. 3.Pagbubuo ng liga para sa palaro sa inyong barangay. 4.Pagpunta sa komunidad ng mga Mangyan upang maranasan ang pang-araw-araw nilang pamumuhay at makatulong sa kanila 5.Pagsama sa pagtatanim ng maliliit na puno sa Sierra Madre A – Kalikasan C – Pampalakasan B – Kalusugan D – Edukasyon
 15. Gawain C: Sagutin kung panandalian o pangmatagalan ang gawain. Sabihin ang kahalagahang maidudulot sa bawat pahayag. Isulat ang sagot sa notbuk. 1. Nagbigay ng dugo si Aling Rowena sa Red Cross. □ Pangmatagalan □ Panandalian 2. Nagtuturo ang sampung taong gulang na si Anna sa Barangay Day Care. □ Pangmatagalan □ Panandalian 3. Nanguna sa paglalagay ng maliliit na watawat ng Pilipinas si Miguel para sa pagdiriwang ng pambansang araw ng kalayaan. □ Pangmatagalan □ Panandalian Gawin Mo
 16. 4.Taon-taon, bumibisita sa bilangguan ang ilang piling mag- aaral sa paaralan nila Jun upang magbigay ng kasiyahan sa mga preso. Ikaapat na taon na siyang nagkukusang-loob na maghandog ng palabas para sa kanila. □ Pangmatagalan □ Panandali 5.Hinihikayat ni Aling Edna ang mga kapitbahay na paghiwalayin ang mga basura sa kanilang komunidad. Ito ay bilang pagsuporta sa proyekto ng munisipyo hinggil sa pangangalaga sa kalikasan. □ Pangmatagalan □ Panandalian
 17. Tandaan Mo May iba’t ibang uri ng gawaing pansibiko. Maaari itong gampanan ng sinuman, bata man o matanda, batay sa kaniyang kakayahan. May dalawang mukha ng kabutihang naidudulot ang gawaing pansibiko. Isang mukha nito ang kagyat na pagtugon sa mga nangangailangan. Ang isa pa ay ang pangmahabang-panahong dulot nito sa tao at sa bansa.
 18. Natutuhan Ko Kumuha ng papel at idikit ang sariling larawan sa gitna nito. Sa paligid ng larawan, isulat ang mga gawaing pansibiko na kaya mong tugunan. Lagyan ito ng simbolo o marka bago ang pahayag. Magpangkat-pangkat at maghanda ng iskit na nagpapakita ng isang uri ng gawaing pansibiko. Gawin ang sumusunod:
http://www.best-cooler.reviews/

системы автоматического полива

kokun.net

×