Successfully reported this slideshow.
We use your Verifieduser profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads.
ОЛОН УЛСЫН ХАМТЫН   НИЙГЭМЛЭГ     НЭГДСЭН ҮНДЭСТНИЙ     БАЙГУУЛЛАГА,ТҮҮНИЙ      ГОЛ БА ТӨРӨЛЖСӨН       Б...
Нэгдсэн үндэстний байгууллага        1945 оны 10 сарын 25         байгуулагдсан.       Төв байр нь АН...
Нэгдсэн үндэстний байгууллага       Даян дэлхийд энх тайвныг сахин хамгаалах        Үндэстэн, ард түмний хоо...
НҮБ ­ын тогтолцоо                           НҮБ ­ын Энхийг Олон улсын шүүх     Аюулгүйн зөвлө...
НҮБ ­ын Үндсэн гол байгууллагууд  Ерөнхий Ассамблей  Аюулгүйн зөвлөл  Эдийн засаг, нийгмийн зөвлөл Асрамжийн зөвлөл Олон у...
UNESCO UNICEF UNDP UNFPAWorld Bank  WHOUNHCHR  IMF  ILO 
НҮБ ­ын  гол төрөлжсөн       байгууллага НҮБ ­ын  Боловсрол  Шинжлэх ухаан, Соёлын байгууллага            /ЮНЕ...
НҮБ ­ын  гол төрөлжсөн     байгууллага НҮБ ­ын Хүүхдийн сан      /ЮНИСЕФ/
НҮБ ­ын  гол төрөлжсөн     байгууллагаНҮБ ­ын хөгжлийн хөтөлбөр/UNDP/ 
НҮБ ­ын  гол төрөлжсөн     байгууллагаНҮБ ­ын Хүн  амын сан  /UNFPA/ 
НҮБ ­ын  гол төрөлжсөн      байгууллагаДэлхийн банк  /World bank/
НҮБ ­ын  гол төрөлжсөн      байгууллагаДэлхийн эрүүл   мэндийн  байгууллага   /WHO/
НҮБ ­ын  гол төрөлжсөн     байгууллагаНҮБ­ын Хүний  эрхийн Дээд  Комиссарын   Газар  /UNHCHR/
НҮБ ­ын  гол төрөлжсөн      байгууллага Олон улсын Валютын Сан  /  IMF/
НҮБ ­ын  гол төрөлжсөн       байгууллага Олон улсын Хөдөлмөрийн Байгууллага     /ILO/
Upcoming info
Loading in …5
×

хэрлэн 1

4,018 views

Published on

 • Be the first to comment

хэрлэн 1

 1. 1. ОЛОН УЛСЫН ХАМТЫН  НИЙГЭМЛЭГ  НЭГДСЭН ҮНДЭСТНИЙ  БАЙГУУЛЛАГА,ТҮҮНИЙ  ГОЛ БА ТӨРӨЛЖСӨН  БАЙГУУЛЛАГА
 2. Нэгдсэн үндэстний байгууллага  1945 оны 10 сарын 25  байгуулагдсан. Төв байр нь АНУ ­ын  Нью – Йорк хотод  байрладаг.  
 3. Нэгдсэн үндэстний байгууллага Даян дэлхийд энх тайвныг сахин хамгаалах  Үндэстэн, ард түмний хооронд нөхөрсөг  харилцааг хөгжүүлэх Үнд Хүний эрх,эрх чөлөөг бүдүүлгээр үй олноор нь  зори сэн   лтуу зөрчихтэй тэмцэх,бичиг үсэг үл мэдэх явдал,  д өвчин эмгэг,өлсгөлөн , ядуурлыг даван  туулахад туслах, хамтран ажиллах Гишүүн орнуудынхаа тавьж буй зорилтыг  хэрэгжүүлэхэд туслах 
 4. НҮБ ­ын тогтолцоо  НҮБ ­ын Энхийг Олон улсын шүүх  Аюулгүйн зөвлөл  сахиулах хүчнүүд Ерөнхий Ассамблей  НҮБ­ын төрөлжсөн Нарийн бичгийн  Эдийн засаг,  байгууллага болон комисс, Дарга нарын Газар  хөтөлбөрүүд  Нийгмийн зөвлөл 
 5. НҮБ ­ын Үндсэн гол байгууллагууд  Ерөнхий Ассамблей  Аюулгүйн зөвлөл  Эдийн засаг, нийгмийн зөвлөл Асрамжийн зөвлөл Олон улсын шүүх  Нарийн бичгийн дарга нарын зөвлөл 
 6. UNESCO UNICEF UNDP UNFPAWorld Bank  WHOUNHCHR IMF ILO 
 7. НҮБ ­ын  гол төрөлжсөн  байгууллага НҮБ ­ын  Боловсрол  Шинжлэх ухаан, Соёлын байгууллага         /ЮНЕСКО/ 
 8. НҮБ ­ын  гол төрөлжсөн  байгууллага НҮБ ­ын Хүүхдийн сан   /ЮНИСЕФ/
 9. НҮБ ­ын  гол төрөлжсөн  байгууллагаНҮБ ­ын хөгжлийн хөтөлбөр/UNDP/ 
 10. НҮБ ­ын  гол төрөлжсөн  байгууллагаНҮБ ­ын Хүн  амын сан  /UNFPA/ 
 11. НҮБ ­ын  гол төрөлжсөн  байгууллагаДэлхийн банк  /World bank/
 12. НҮБ ­ын  гол төрөлжсөн  байгууллагаДэлхийн эрүүл  мэндийн  байгууллага  /WHO/
 13. НҮБ ­ын  гол төрөлжсөн  байгууллагаНҮБ­ын Хүний  эрхийн Дээд  Комиссарын  Газар  /UNHCHR/
 14. НҮБ ­ын  гол төрөлжсөн  байгууллага Олон улсын Валютын Сан  / IMF/
 15. НҮБ ­ын  гол төрөлжсөн  байгууллага Олон улсын Хөдөлмөрийн Байгууллага    /ILO/
steroid-pharm.com

ry-diplomer.com/kupit-diplom-oxranika

www.101binaryoptions.com

×