Successfully reported this slideshow.
We use your Verifieduser profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads.
Tajuk Karangan :- Aku Sebuah Komputer- Saya Sebuah Komputer
Pendahuluan:Penutup:              - sebuah komputer berjenama- berasa gembira              - s...
Pendahuluan:- sebuah komputer berjenama- sangat berguna kepada manusiaContoh 1:   Aku sebuah komputer berjenama DELL. A...
Isi 1: - dilahirkan di mana?    - diperbuat daripada apa?    - terdiri daripada beberapa bahagianContoh 1:    A...
Isi 2: - dihantar ke mana?   - dipamerkan   - dijual dengan hargaContoh 1:   Setelah siap, aku dihantar ke sebuah...
Isi 3: - dibeli oleh siapa?    - digunakan untuk membuat berbagai-bagai kerjaContoh 1:   Pada suatu hari, aku telah d...
Isi 4: - sikap tuan   - menjaga aku dengan telitiContoh 1:   Ali seorang pemuda yang rajin dan bertanggungjawab.Dia ...
Penutup: - berasa gembira    - memberi khidmatContoh 1:   Aku berasa gembira kerana dilahirkan sebagai sebuahkomput...
Contoh 1:   Aku sebuah komputer berjenama DELL. Aku sangatberguna kepada manusia.    Aku telah dilahirkan di sebuah ...
Ali seorang pemuda yang rajin dan bertanggungjawab.Dia menjaga aku dengan baik. Dia menutup aku dengansehelai kain.   A...
Contoh 2:   Aku merupakan sebuah komputer berjenama DELL.Aku sangat berguna kepada manusia pada zaman sekarang.   Ak...
Pada suatu hari, aku telah dibeli oleh seorang pemudayang bercermin mata. Pemuda itu bernama Ali. Akudigunakan oleh Ali un...
Aku sebuah komputer
Upcoming info
Loading in …5
×

Aku sebuah komputer

17,933 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

Aku sebuah komputer

 1. 1. Tajuk Karangan :- Aku Sebuah Komputer- Saya Sebuah Komputer
 2. Pendahuluan:Penutup: - sebuah komputer berjenama- berasa gembira - sangat berguna kepada manusia- memberi khidmat Isi 1: Aku Sebuah - dilahirkan di mana?Isi 4: Komputer - diperbuat daripada- sikap tuan- menjaga aku apa? dengan teliti - terdiri daripada beberapa bahagian Isi 3: Isi 2: - dibeli oleh siapa? - dihantar ke mana? - digunakan untuk membuat - dipamerkan berbagai-bagai kerja - dijual dengan harga
 3. Pendahuluan:- sebuah komputer berjenama- sangat berguna kepada manusiaContoh 1: Aku sebuah komputer berjenama DELL. Aku sangatberguna kepada manusia.Contoh 2: Aku ialah sebuah komputer berjenama DELL. Akusangat berguna kepada manusia pada zaman sekarang.Contoh 3: Aku merupakan sebuah komputer berjenama DELL.Aku sangat berguna kepada manusia pada zaman sekarang.
 4. Isi 1: - dilahirkan di mana? - diperbuat daripada apa? - terdiri daripada beberapa bahagianContoh 1: Aku telah dilahirkan di sebuah kilang yang terletak diPetaling Jaya. Aku diperbuat daripada plastik dan alat-alatelektronik. Aku terdiri daripada beberapa bahagian. Contoh 2: Aku telah dilahirkan di sebuah kilang besar yang terletak di Petaling Jaya. Aku diperbuat daripada bahan- bahan seperti plastik dan alat-alat elektronik. Aku terdiri daripada beberapa bahagian. Antaranya ialah tetikus, monitor, papan kekunci dan sebagainya.
 5. Isi 2: - dihantar ke mana? - dipamerkan - dijual dengan hargaContoh 1: Setelah siap, aku dihantar ke sebuah kedai yangterletak di Kuala Lumpur. Aku telah dipamerkan untuk dijualdengan harga RM 1800.Contoh 2: Setelah siap, aku dihantar ke sebuah kedai yangterletak di Kuala Lumpur, iaitu Kedai Komputer Yakin. Akutelah dipamerkan di atas sebuah rak. Aku dijual denganharga RM 1800.
 6. Isi 3: - dibeli oleh siapa? - digunakan untuk membuat berbagai-bagai kerjaContoh 1: Pada suatu hari, aku telah dibeli oleh seorang pemuda.Pemuda itu bernama Ali. Aku digunakan oleh Ali untukmembuat berbagai-bagai kerja.Contoh 2: Pada suatu hari, aku telah dibeli oleh seorang pemudayang bercermin mata. Pemuda itu bernama Ali. Akudigunakan oleh Ali untuk membuat berbagai-bagai kerja. Diamenggunakan aku untuk menaip, melukis, melayari internetdan sebagainya.
 7. Isi 4: - sikap tuan - menjaga aku dengan telitiContoh 1: Ali seorang pemuda yang rajin dan bertanggungjawab.Dia menjaga aku dengan baik. Dia menutup aku dengansehelai kain.Contoh 2: Ali seorang pemuda yang rajin, baik hati danbertanggungjawab. Dia menjaga aku dengan baik dan teliti.Dia menutup aku dengan sehelai kain yang bersih setelahmenggunakan aku.
 8. Penutup: - berasa gembira - memberi khidmatContoh 1: Aku berasa gembira kerana dilahirkan sebagai sebuahkomputer. Aku berharap agar sentiasa dapat berkhidmatuntuk tuan aku.Contoh 2: Aku berasa gembira dan bangga kerana dilahirkansebagai sebuah komputer. Aku berharap agar dapat memberikhidmat untuk tuan aku sepanjang masa.
 9. Contoh 1: Aku sebuah komputer berjenama DELL. Aku sangatberguna kepada manusia. Aku telah dilahirkan di sebuah kilang yang terletak diPetaling Jaya. Aku diperbuat daripada plastik dan alat-alatelektronik. Aku terdiri daripada beberapa bahagian. Setelah siap, aku dihantar ke sebuah kedai yangterletak di Kuala Lumpur. Aku telah dipamerkan untuk dijualdengan harga RM 1800. Pada suatu hari, aku telah dibeli oleh seorang pemuda.Pemuda itu bernama Ali. Aku digunakan oleh Ali untukmembuat berbagai-bagai kerja.
 10. Ali seorang pemuda yang rajin dan bertanggungjawab.Dia menjaga aku dengan baik. Dia menutup aku dengansehelai kain. Aku berasa gembira kerana dilahirkan sebagai sebuahkomputer. Aku berharap agar sentiasa dapat berkhidmatuntuk tuan aku.
 11. Contoh 2: Aku merupakan sebuah komputer berjenama DELL.Aku sangat berguna kepada manusia pada zaman sekarang. Aku telah dilahirkan di sebuah kilang besar yangterletak di Petaling Jaya. Aku diperbuat daripada bahan-bahan seperti plastik dan alat-alat elektronik. Aku terdiridaripada beberapa bahagian. Antaranya ialah tetikus,monitor, papan kekunci dan sebagainya. Setelah siap, aku dihantar ke sebuah kedai yangterletak di Kuala Lumpur, iaitu Kedai Komputer Yakin. Akutelah dipamerkan di atas sebuah rak. Aku dijual denganharga RM 1800.
 12. Pada suatu hari, aku telah dibeli oleh seorang pemudayang bercermin mata. Pemuda itu bernama Ali. Akudigunakan oleh Ali untuk membuat berbagai-bagai kerja. Diamenggunakan aku untuk menaip, melukis, melayari internetdan sebagainya. Ali seorang pemuda yang rajin, baik hati danbertanggungjawab. Dia menjaga aku dengan baik dan teliti.Dia menutup aku dengan sehelai kain yang bersih setelahmenggunakan aku. Aku berasa gembira dan bangga kerana dilahirkan sebagai sebuah komputer. Aku berharap agar dapat memberi khidmat untuk tuan aku sepanjang masa.
https://monaliza.kiev.ua

www.220km.com.ua

https://np.com.ua

×