Successfully reported this slideshow.
We use your Verifieduser profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads.
Събиране и изваждане до 20 с преминаване               РАБОТЕН ЛИСТ    Попълнете таблиците:Събираемо  ...
Целите числа от 20 до 100                РАБОТЕН ЛИСТ    Попълнете таблиците:Събираемо  0  40 60 20 ...
Събиране и изваждане до 100 без преминаване на десетицата.              РАБОТЕН ЛИСТ   Пресметнете:90 + 5...
Upcoming info
Loading in …5
×

работен лист математика

33,206 views

Published on

 • Be the first to comment

работен лист математика

 1. 1. Събиране и изваждане до 20 с преминаване РАБОТЕН ЛИСТ Попълнете таблиците:Събираемо 8 9 13 7 6 9 1 14 4 9 2 3 8 6Събираемо 5 6 2 8 5 8 19 6 7 4 9 8 4 7СборУмаляемо 11 13 15 13 14 16 14 16 17 18 13 15 14 13Умалител 9 7 8 9 6 9 7 8 8 9 6 8 9 9Разлика <,>,=6 + 5 ____ 14 13 – 7 ____ 14 – 8 5см + 12см _____ 7см + 9см3 + 9 ____ 15 6 + 7 ____ 14 – 5 13кг – 9 кг _____ 12кг – 9 кг15 – 13 ____ 12 12 – 7 ____ 19 2лв. + 5лв. _____ 5лв. + 2лв. Две тетрадки струват 12 лева, а един химикал е със 7лв. по-евтин от тях. Колко струва химикалът? Колко струват тетрадките и химикалът? _____________________________________ _________________________________ Стоян набрал 7кг ябълки, а Митко с 4кг повече. Колко килограма ябълки са набрали двамата? _________________________________ _________________________________ Турист изминал 12км през първия ден,които са с 5км повече от пътя, който изминал през втория ден. Колко километра изминал през втория ден? Колко километра е изминал общо за двата дни? __________________________________ __________________________________
 2. Целите числа от 20 до 100 РАБОТЕН ЛИСТ Попълнете таблиците:Събираемо 0 40 60 20 70 30 10 50 80 10 90 70 30 50Събираемо 10 50 30 80 20 70 60 50 20 0 10 20 70 30СборУмаляемо 100 90 10 70 60 50 80 40 30 90 80 70 60 40Умалител 50 30 10 40 50 10 30 30 30 50 0 60 30 20Разлика Запишете: - най- голямото двуцифрено число____________ - най-малкото двуцифрени число _____________ - най-малкото трицифрено число______________ - всички двуцифрени числа, които имат цифра на единиците 1; ____________________________________________________________ - всички двуцифрени числа, които имат цифра на десетиците 7; ____________________________________________________________ - всички двуцифрени числа, които имат еднаква цифра на единиците и десетиците; _________________________________________________________________ - всички числа,които са по-малки от 37 и по-големи от 28; _________________________________________________________________ - всички числа, които са по-големи от 96 и по-малки от 100; __________________________________________________________________ <,>,=47 ____ 36 17 ____ 71 92 _____ 94 92 _____ 9458 ____ 85 99 ____ 100 100 _____ 94 90 _____ 1962 ____ 61 88 ____ 77 59 _____ 49 11 _____ 21
 3. Събиране и изваждане до 100 без преминаване на десетицата. РАБОТЕН ЛИСТ Пресметнете:90 + 5=____ 76 - 6=____ 32 - 30=____ 43 + 5=____ 67 - 4=____50 + 5=____ 77 - 7=____ 89 - 80=____ 51 + 7=____ 96 - 5=____40 + 2=____ 64 - 4=____ 98 - 90=____ 8 + 31=____ 29 - 8=____30 + 9=____ 48 - 8=____ 99 – 90=____ 32 + 6=____ 85 - 3=____ Представете като сбор от десетици и единици числата: Образец: 46 = 4дес. + 6ед. 46______________________________ , 81________________________________ 58______________________________, 60________________________________ 39______________________________, 78 ________________________________ 89______________________________, 69 ________________________________ Към разликата на числата 64 и 4 прибавете числото 30; _____________________________________________________________________ От сбора на числата 40 и 3 извадете 40; ______________________________________________________________________ От сбора на числата 30 и 9 извадете най-голямото едноцифрено число; ______________________________________________________________________ От най-голямото двуцифрено число извадете сбора на числата 40 и 50; ______________________________________________________________________ Домакиня имала 68лв. Купила кашкавал за 30 лв., сирене за 20лв. и масло за 10лв. Колко лева са й останали? ____________________________________________ ____________________________________________ Начертайте отсечка дълга 10см. Начертайте втора отсечка,която е с 5см по- дълга от първата. Намерете колко е общата дължината на двете отсечки, които начертахте.___________________________________________________________________________
kompozit.ua

купить кухню киев

аккумулятор купить

×